سورس کد مجموع اعداد صحیح

سورس کد مجموع اعداد صحیح لینک دانلود پایین صفحه این سورس کد یک عدد صحیح را از ورودی دریافت می کند و مجموعه ارقام عدد صحیح دریافت شده را محاسبه می کند.   … دریافت فایل