سورس برنامه بدنسازی و تغذیه مربی (بیسیک فور اندروید)

سورس برنامه بدنسازی و تغذیه مربی (بیسیک فور اندروید) سورس برنامه مربی برای بیسیک فور اندروید میباشد   این سورس یکی از پیشرفته ترین سورسها در زمینه بدنسازی بوده که توسط بنده طراحی شده وقبلا هم در کافه بازار منتشر شده  از قابلیت های ان به محاسبه تغذی برنامه غذایی اطلاعات حرکات ورزش تصویر حرکات […]

سورس برنامه بدنسازی و تغذیه مربی (بیسیک فور اندروید)

سورس برنامه بدنسازی و تغذیه مربی (بیسیک فور اندروید) سورس برنامه مربی برای بیسیک فور اندروید میباشد   این سورس یکی از پیشرفته ترین سورسها در زمینه بدنسازی بوده که توسط بنده طراحی شده وقبلا هم در کافه بازار منتشر شده  از قابلیت های ان به محاسبه تغذی برنامه غذایی اطلاعات حرکات ورزش تصویر حرکات […]