سورس سایه برای گیم میکر استودیو

سورس سایه برای گیم میکر استودیو سایه یکی از عناصر طبیعی تر جلوه دادن بازی است. برای ایجاد سایه در گیم میکر استودیو “Game maker studio” راه های زیادی وجود دارد. برای این کار می توانید از سورس سایه سایت فول سیتی استفاده کنید.       ویژگی های سورس: توضیحات فارسی برای تغییر دلخواه […]