سورس جت پک و افکت

سورس جت پک و افکت برای بازی هایی که نیاز به پرواز هست، یا بازی هایی که افکت و سیستم ذرات مورد نیاز هست، این پکیج کاربرد دارد.       ویژگی های سورس: توضیحات فارسی برای تغییر دلخواه سورس استفاده از کد های قابل فهم و ساده نمایش سرعت برخورد با محیط ایجاد افکت […]