رفتن به نوار ابزار

بررسی آثار کامران دیبا

بررسی آثار کامران دیبا ´ کامران دیبا نقاش ،شهرساز و معمار نوگرا و صاحب سبک ایرانی است که به سبک های مدرن و پست مدرن طراحی می کرده است .…