پاورپوینت سازوکارتشکیل ذخایر تبخیری

پاورپوینت سازوکارتشکیل ذخایر تبخیری •هم در محیط در یاچه ای وهم در محیط دریایی شکل می گیرند .   •کانسارهای تبخیری جزءکانسارهای رسوبی شیمیایی می باشند .     15…

پاورپوینت اصول مهاجرت ژئوشیمیایی عناصر

پاورپوینت اصول مهاجرت ژئوشیمیایی عناصر پراکندگی و تمرکز یک عنصر نتیجه تغییر مکان اتمهای آن در پوسته زمین است. و چنین تغییر مکانی را مهاجرت ژئوشیمیایی می نامند. برای هر…

پاورپوینت نمونه برداری و آماده سازی نمونه ها برای مطالعه میانبارهای سیال

پاورپوینت نمونه برداری و آماده سازی نمونه ها برای مطالعه میانبارهای سیال     • راحت ترین و ارزانترین روش نگه داری چیپس ها استفاده از ظروف پلاستیکی مخصوص نگه…

سنگ آهن االيتي

سنگ آهن االيتي كانسارهاي االيتي آهن ازانواع كانسارهاي رسوبي شيميايي آهن مي باشدكه عمده آهن مصرفي دنياازاين كانسارهابدست مي آيد.بجزكانسارهاي االيتي آهن كانسارهاي نواري وكانسارهاي آهن مردابي نيزازگروه كانسارهاي رسوبي شيميايي…

زون های زمین شناسی ایران

زون های زمین شناسی ایران بیان ویژگی های یکسان برای بسیاری از مناطق ایران ممکن نیست. به همین دلیل، از گذشته های دور تقسیم ایران به پهنه های رسوبی-ساختاری گوناگون…

سیستم تری کلینیک

سیستم تری کلینیک سیستم تری کلینیک 37 اسلاید پاورپوینت … دریافت فایل

بررسی اکتشاف ژئوفیزیکی سرب و روی

بررسی اکتشاف ژئوفیزیکی سرب و روی سرب و رو ی به طور معمول همراه با يكديگر در كانسارها يافت م ی ‌شوند لذا انواع كانسارهاي ی كه حاو ی سرب…

بنتونیت

بنتونیت   بنتونیت یا گل سرشوی : خاکی است که مشابه صابون می باشد و در قدیم از آن برای شستشو استفاده می شد . اگر مقداری از آن را…

اکتشافات ژئوفیزیکی کانسار های آهن

اکتشافات ژئوفیزیکی کانسار های آهن 69 اسلاید پاورپوینت   مقدمه : تقاضا برای مواد خام معدنی (فلزات، نفت، زغال و مواد رادیواکتیو) با وضعیت موجود جامعه جهانی و روند آن…

روش اکتشافی ژئوفیزیکی برای کرومیت

روش اکتشافی ژئوفیزیکی برای کرومیت جزئیات گرانشی مشاهده شده توسط شرکت آهن فولاد تاتا در ناحیه کاتک-اریسا هند نشان میدهد که بخشی از ناحیه کاتک روی کمربند الترابازیک ساخته شده…