کتاب دیجیتال میوه و سبزیجات

کتاب دیجیتال میوه و سبزیجات             سلام به همگی به آکادمی زبان ژیمور خوش اومدید.   من رقیه هستم، مدیر آکادمی ژیمور، و این محصولی که براتون قرار دادم، کتاب دیجیتال “میوه و سبزیجات” ژیمور  هست.   کتاب دیجیتال “میوه و سبزیجات” ژیمور، کامل ترین کتاب در این زمینه […]

کتاب دیجیتال میوه و سبزیجات

کتاب دیجیتال میوه و سبزیجات             سلام به همگی به آکادمی زبان ژیمور خوش اومدید.   من رقیه هستم، مدیر آکادمی ژیمور، و این محصولی که براتون قرار دادم، کتاب دیجیتال “میوه و سبزیجات” ژیمور  هست.   کتاب دیجیتال “میوه و سبزیجات” ژیمور، کامل ترین کتاب در این زمینه […]