زبان اشاره در ناشنوایان

زبان اشاره در ناشنوایان فایل پاورپوینت و PDf مقاله کامل زبان اشاره در ناشنوایان در 33 اسلاید طراحی شده که دارای موضوعات زیر می باشد. 1- مقدمه 2- پیشینه 3- الفبای دستی فارسی ناشنوایان 4- زبان شناسی 5- روابط با زبان های گفتاری 6- انواع دسته بندی 7- گونه شناسی 8- گونه نوشتاری 9- حرکات […]

زبان اشاره در ناشنوایان

زبان اشاره در ناشنوایان فایل پاورپوینت و PDf مقاله کامل زبان اشاره در ناشنوایان در 33 اسلاید طراحی شده که دارای موضوعات زیر می باشد. 1- مقدمه 2- پیشینه 3- الفبای دستی فارسی ناشنوایان 4- زبان شناسی 5- روابط با زبان های گفتاری 6- انواع دسته بندی 7- گونه شناسی 8- گونه نوشتاری 9- حرکات […]