دانلود نمونه سوال درس رياضي 1

دانلود نمونه سوال درس رياضي 1               دانلود نمونه سوال درس رياضي 1   موضوع : رياضي 1   در زیر به بخش های از این جزوه اشاره شده است    اگر   مجموعة مرجع باشد و   و   در مجموعه باشند حساب كنيد: الف: M-A        ب:                   ج:                              د:    آيا مجموعة   نسبت […]