نمونه سوالات امتحانی ریاضی پنجم دبستان

نمونه سوالات امتحانی ریاضی پنجم دبستان فرمت فایل:(word) تعداد صفحات:2 صفحه   بخشی از سوالات: عدد پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون و هفده هزار و شش صد و نود را با رقم بنویسید…………………………………. در عدد 1978532 رقم 9 در چه مرتبه ای است؟ جاهای خالی را به طور مناسب کامل کنید.       الف-6 تا        […]