افزايش ميزان يادگيري در زمينه عمل ضرب تغيير در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز یادگیری محلی حویث

افزايش ميزان يادگيري در زمينه عمل ضرب تغيير در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز یادگیری محلی حویث فرمت ورد24 صفحه چكيده :   مسأله : مسأله اي باعث شد اين پژوهش به اجرا در آيد ضعف سواد آموزان كلاس پنجم شماره 90 مركز يادگيري محلي حویث در شهر الوان روستاي ميثم تمار در نيمه دوم […]