سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی اول دوره متوسطه

سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی اول دوره متوسطه دراین جزوه در 14 صفحه pdf  سوالات از موارد زیر همراه با پاسخ نامه تشریحی آورده شده است رياضي ، رياضي ، مقدار عددي يک عبارت جبري ، جبر و معادله رياضي ، رياضي ، تبديلات هندسي (انتقال، تقارن، دوران) ، هندسه و استدلال رياضي ، رياضي […]