پروژه کامل طراحی درس روستا ( طراحی منزل مسکونی واقع در بافت روستا )

پروژه کامل طراحی درس روستا ( طراحی منزل مسکونی واقع در بافت روستا ) این فایل زیپ شامل فایل اتوکد و پی دی اف از نقشه ها و برش ها…

پروژه کامل طراحی درس روستا ( طراحی منزل مسکونی واقع در بافت روستا )

پروژه کامل طراحی درس روستا ( طراحی منزل مسکونی واقع در بافت روستا ) این فایل زیپ شامل فایل اتوکد و پی دی اف از نقشه ها و برش ها…