روت J610F اندروید 9 تست شده برای تمام باینری ها

روت J610F اندروید 9 تست شده برای تمام باینری ها  بدون مشکل بیس باند بعد از روت    بدون مشکل هنگ روی لوگو بعد از روت    قابل رایت با…