روت A505F (گلکسی A50 ) اندروید10 تست شده

روت A505F (گلکسی A50 ) اندروید10 تست شده بدون مشکل آنکریپت شدن دستگاه A505F بعد روتبدون مشکل نول شدن سریال A505F بعد از روتبدون مشکل از کار افتادن دکمه های…