پروژه روشنایی فضای بیرونی درمانگاه با نرم افزار دیالوکس

پروژه روشنایی فضای بیرونی درمانگاه با نرم افزار دیالوکس   پروژه آماده فضای بیرونی یک درمانگاه شبانه روزی به همراه پلان    این پروژه شامل : نمای بیرونی درمانگاه حیاط…

پروژه روشنایی فضای داخلی و بیرونی درمانگاه با نرم افزار دیالوکس

پروژه روشنایی فضای داخلی و بیرونی درمانگاه با نرم افزار دیالوکس   پروژه آماده فضای بیرونی یک درمانگاه شبانه روزی به همراه پلان    این پروژه شامل : فضای بیرونی…