ادعیه اعجاز انگیز

ادعیه اعجاز انگیز به نام خدا   این پکیج شامل 50 دعای شگفت انگیز و اعجاز انگیز است که آنچه این دعا هارا متمایز و خاص میکند قدرت اثربخشی آنان…