دانه درمانی (شاخه‌ای از طب‌سوزنی سوجوک)

دانه درمانی (شاخه‌ای از طب‌سوزنی سوجوک) دانه‌درمانی سوجوک، روشی برای تنظیم سلامت است که هر فرد می‌تواند در آن استاد شود و در بیشتر موارد به خودش و دیگر افراد…