دانلود پروژه اصناف با اکسس access

دانلود پروژه اصناف با اکسس access   دانلود پروژه اصناف اداره بازرگانی با نرم افزار اکسس access قابل ویرایش دارای جدول و فرم     تعدادی از فیلدها: ID جنسیت…