دانلود مجله Deutsch Perfekt شماره ۱۱ سال ۲۰۲۰

دانلود مجله Deutsch Perfekt شماره ۱۱ سال ۲۰۲۰ ماهنامه‌ی آموزش زبان آلمانی Deutsch Perfekt (دویچ پرفکت – آلمانی کامل) که زیر نظر مجموعه انتشاراتی Zeit به‌صورت ماهانه در اروپا منتشر…

دانلود مجله Deutsch Perfekt شماره ۱۱ سال ۲۰۲۰

دانلود مجله Deutsch Perfekt شماره ۱۱ سال ۲۰۲۰ ماهنامه‌ی آموزش زبان آلمانی Deutsch Perfekt (دویچ پرفکت – آلمانی کامل) که زیر نظر مجموعه انتشاراتی Zeit به‌صورت ماهانه در اروپا منتشر…