پاورپوینت فصل 4 زمین شناسی پایه یازدهم: زمین شناسی و سازه های مهندسی

پاورپوینت فصل 4 زمین شناسی پایه یازدهم: زمین شناسی و سازه های مهندسی نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 43 اسلاید   تصویری از پاورپوینت:…

پاورپوینت فصل 5 زمین شناسی پایه یازدهم: زمین شناسی و سلامت

پاورپوینت فصل 5 زمین شناسی پایه یازدهم: زمین شناسی و سلامت نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 46 اسلاید   تصویری از پاورپوینت:   این…

پاورپوینت فصل 6 زمین شناسی پایه یازدهم: پویایی زمین

پاورپوینت فصل 6 زمین شناسی پایه یازدهم: پویایی زمین نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 47 اسلاید   تصویری از پاورپوینت:   این پاورپوینت آموزشی،…

پاورپوینت فصل 7 زمین شناسچی پایه یازدهم: زمین شناسی ایران

پاورپوینت فصل 7 زمین شناسچی پایه یازدهم: زمین شناسی ایران نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 36 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی،…

پاورپوینت فصل 1 زمین شناسی پایه یازدهم: آفرینش کیهان و تکوین زمین

پاورپوینت فصل 1 زمین شناسی پایه یازدهم: آفرینش کیهان و تکوین زمین نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 38 اسلاید   تصویری از پاورپوینت:  …

پاورپوینت فصل 2 زمین شناسی پایه یازدهم: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه

پاورپوینت فصل 2 زمین شناسی پایه یازدهم: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 54 اسلاید  …

پاورپوینت فصل 3 زمین شناسی پایه یازدهم: منابع آب و خاک

پاورپوینت فصل 3 زمین شناسی پایه یازدهم: منابع آب و خاک نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 59 اسلاید   تصویری از پاورپوینت:   این…

پاورپوینت فصل 4 زمین شناسی پایه یازدهم: زمین شناسی و سازه های مهندسی

پاورپوینت فصل 4 زمین شناسی پایه یازدهم: زمین شناسی و سازه های مهندسی نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 43 اسلاید   تصویری از پاورپوینت:…

پاورپوینت فصل 5 زمین شناسی پایه یازدهم: زمین شناسی و سلامت

پاورپوینت فصل 5 زمین شناسی پایه یازدهم: زمین شناسی و سلامت نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 46 اسلاید   تصویری از پاورپوینت:   این…

پاورپوینت فصل 6 زمین شناسی پایه یازدهم: پویایی زمین

پاورپوینت فصل 6 زمین شناسی پایه یازدهم: پویایی زمین نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 47 اسلاید   تصویری از پاورپوینت:   این پاورپوینت آموزشی،…