تحقیق وصيت نامه حضرت علي عليه السلام

تحقیق وصيت نامه حضرت علي عليه السلام دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، وصيت نامه حضرت علي عليه السلام، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : اين وصيت گرچه خطاب به حسنين- عليهما…