تحقیق زرتشت

تحقیق زرتشت دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، زرتشت، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : زرتشتزَرتُشت، زردشت، زردهُشت یا زراتُشت(در اوستا زَرَثوشْتَرَ به تعبیری به معنی «دارنده روشنایی زرین‌رنگ» و به تعبیری…