تاثیر زکات در اقتصاد

تاثیر زکات در اقتصاد دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، تاثیر زکات در اقتصاد، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : چكيده‌: در اين‌ مقاله‌، با استناد به‌ آيات‌ قرآن، روايات‌ و همچنين‌…