تکنیک‌های کاربردی حل خلاق مسئله

تکنیک‌های کاربردی حل خلاق مسئله با کتاب صوتی تکنیک‌های کاربردی حل خلاق مسئله اثر کامران رخشانی، روش‌های مواجه با مشکلات و حل آن‌ها را خواهیم آموخت. کامران رخشانی در این کتاب به تکنیک‌های…