خلاصه آموزش تأکید از سیوطی

خلاصه آموزش تأکید از سیوطی موضوع آموزش (تأکید)می باشد .که به صورت pdf و در سه صفحه جمع آوری شده است .که بحث آموزش تأکید را آسان می کند و…