رفتن به نوار ابزار

آشنایی با مهارتهای پایه ژنتیک

آشنایی با مهارتهای پایه ژنتیک 1(استخراج DNA : نخستين گام در بررسي مولکولي ساختار ژنتيک سلول ها دسترسي به مادة ژنتيک مي باشد. اصول استخراج مادة ژنتيک از سلول هاي…