Seagate

شرکت سیگیت در دهه 1980 به عنوان منبع اصلی بازار میکرو رایانه ها شناخته شده بود. شرکت سیگیت دومین محصول خود ر با نام ST-412 روانه بازار کرد که این هارد دیسک تنها 10 مگابایت ظرفیت داشت . رابط هارد دیسک ST412 توسط تولید کنندگان هارد چندین بار به تصویب رسید، به طوری که این رابط به یک استاندارد برای هارد دیسک در دهه 1990 تبدیل شد.شرکت سیگیت با استفاده از این محصول توانست قراردادی را با شرکت IBM XT انعقاد کند و تجهیزات ذخیره سازی اولین کامپیوتر های شخصی دارای هارد دیسک توسط شرکت سیگیت تامین گردید