بک دراپ تولد تم ابر و ستاره -کد 6696

بک دراپ تولد تم ابر و ستاره -کد 6696 مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم ابر و ستاره -کد 6696 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد: 4016*6016 PIX ابعاد چاپ: 34*51 CM کيفيت:300 DPI برای دیدن عکس در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید. ويژگي هاي فايل فایل اصلی (Original) کاربري […]

بک دراپ تولد تم مرد عنکبوتی -کد 6697

بک دراپ تولد تم مرد عنکبوتی -کد 6697 مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم مرد عنکبوتی -کد 6697 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد: 4016*5633 PIX ابعاد چاپ: 34*47.7 CM کيفيت:300 DPI برای دیدن عکس در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید. ويژگي هاي فايل فایل اصلی (Original) کاربري آسان جايگزين […]

بک دراپ تولد تم پرچین -کد 6698

بک دراپ تولد تم پرچین -کد 6698 مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم پرچین -کد 6698 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد: 3742*5748 PIX ابعاد چاپ: 31.7*48.7 CM کيفيت:300 DPI برای دیدن عکس در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید. ويژگي هاي فايل فایل اصلی (Original) کاربري آسان جايگزين مناسب براي […]

بک دراپ تولد تم گل آفتابگردون -کد 6699

بک دراپ تولد تم گل آفتابگردون -کد 6699 مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم گل آفتابگردون -کد 6699 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد: 4016*5525 PIX ابعاد چاپ: 34*46.8 CM کيفيت:300 DPI برای دیدن عکس در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید. ويژگي هاي فايل فایل اصلی (Original) کاربري آسان جايگزين […]

بک دراپ تولد تم فضایی ها -کد 6700

بک دراپ تولد تم فضایی ها -کد 6700 مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم فضایی ها -کد 6700 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد: 4016*6016 PIX ابعاد چاپ: 34*51 CM کيفيت:300 DPI برای دیدن عکس در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید. ويژگي هاي فايل فایل اصلی (Original) کاربري آسان جايگزين […]

فروش فایل دوبعدی پنل ( مشبک ) 2DM66

فروش فایل دوبعدی پنل ( مشبک ) 2DM66 فروش فایل دوبعدی پنل ( مشبک ) 2DM66 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و وکتوریک و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه محور قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی عالی  قابلیت تفکیک و برش جداگانه مناسب برای CNC و […]

بک دراپ تولد تم تدی -کد 6686

بک دراپ تولد تم تدی -کد 6686 مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم تدی -کد 6686 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد: 1365*2048 PIX ابعاد چاپ: 11.5*17.3 CM کيفيت:300 DPI برای دیدن عکس در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید. ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت […]

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS97

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS97 فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS97 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه  و چهار محور قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی عالی  قابلیت تفکیک و برش جداگانه مناسب برای سنگ و چوب […]

بک دراپ تولد تم کوسه -کد 6687

بک دراپ تولد تم کوسه -کد 6687 مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم کوسه -کد 6687 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد: 3336*5008 PIX ابعاد چاپ: 42.5*28.5 CM کيفيت:300 DPI برای دیدن عکس در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید. ويژگي هاي فايل فایل اصلی (Original) کاربري آسان جايگزين مناسب براي […]

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS98

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS98 فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS98 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه  و چهار محور قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی عالی  قابلیت تفکیک و برش جداگانه مناسب برای سنگ و چوب […]