مقاله بررسی مفاهیم پایداری و معماری سبز در طراحی ساختمان های بلند

مقاله بررسی مفاهیم پایداری و معماری سبز در طراحی ساختمان های بلند مقاله بررسی مفاهیم پایداری و معماری سبز در طراحی ساختمان های بلند در قالب فایل word و pdf د ر14 صفحه   چكيده   ساکنین شهرهای امروزی از یک سو احتیاج به مسکنی مطلوب برای رفع کلیه نیازهای فردی و اجتماعی خود دارند […]

مقاله بررسی مفاهیم و جایگاه و نقش هنر خیابانی در زندگی شهری

مقاله بررسی مفاهیم و جایگاه و نقش هنر خیابانی در زندگی شهری مقاله بررسی مفاهیم و جایگاه و نقش هنر خیابانی در زندگی شهری در قالب فایل word و pdfدر 18صفحه   چكيده   هنر خیابانی به نوعی از آثار هنری اطلاق می‌شود که در مقابل آثار هنری رسمی موزه‌ها، کلیساها و گالری‌ها سربرآورده است. […]

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی هجدهم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی هجدهم جلسه ی هجدهم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 42 دقیقه حجم فیلم : 261MB … دریافت فایل

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی هفدهم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی هفدهم جلسه ی هفدهم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 19 دقیقه حجم فیلم : 72/5MB … دریافت فایل

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی شانزدهم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی شانزدهم جلسه ی شانزدهم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 44 دقیقه حجم فیلم : 329MB … دریافت فایل

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی پانزدهم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی پانزدهم جلسه ی پانزدهم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 35 دقیقه حجم فیلم : 98MB … دریافت فایل

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی چهاردهم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی چهاردهم جلسه ی چهاردهم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 42 دقیقه حجم فیلم : 182MB … دریافت فایل

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی سیزدهم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی سیزدهم جلسه ی سیزدهم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 41 دقیقه حجم فیلم : 156MB … دریافت فایل

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی دوازدهم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی دوازدهم جلسه ی دوازدهم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 43 دقیقه حجم فیلم : 110MB … دریافت فایل