نمونه فرم های قراردادها در قالب ورد

نمونه فرم های قراردادها در قالب ورد رارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت

ادامه مطلب

سوالات تکمیلی آزمون راهنمایی ورانندگی

سوالات تکمیلی آزمون راهنمایی ورانندگی این سوالات صرفا به صورت پیشنهادی و خیلی کاربردی جهت ازمون داخلی و افسری تهییه شده است . خیلی خیلی

ادامه مطلب

Translate »