انواع میکروسکوپ ها و کاربرد

انواع میکروسکوپ ها و کاربرد میكروسكوپهای مختلف دارای بزرگنمائی های متفاوتی میباشند كه عموماً با وجود عدسیهای گوناگون، تصویر نمونه مورد نظر چند برابر میشود

ادامه مطلب

Translate »