اسلایدهای المپیاد دانشجویان پزشکی حیطه مطالعات بین رشته ای دوره دوازدهم: مقاله چهارم

اسلایدهای المپیاد دانشجویان پزشکی حیطه مطالعات بین رشته ای دوره دوازدهم: مقاله چهارم سلام مقلاله چهارم از منابع المپیاد دوازدهم مقاله ای با ادبیات سخت است و ترجمه هایی که…

اسلایدهای المپیاد دانشجویان پزشکی حیطه مطالعات بین رشته ای دوره دوازدهم: مقاله سوم

اسلایدهای المپیاد دانشجویان پزشکی حیطه مطالعات بین رشته ای دوره دوازدهم: مقاله سوم سلام مقاله سوم با نگاهی انتقادی تقابل Health  و Medical را بررسی میکند. این مقاله نکات حاشیه‌ای…

اسلایدهای المپیاد دانشجویان پزشکی حیطه مطالعات بین رشته ای دوره دوازدهم: مقاله دهم

اسلایدهای المپیاد دانشجویان پزشکی حیطه مطالعات بین رشته ای دوره دوازدهم: مقاله دهم سلام این مقاله از متون آزمون المپیاد حذف شده است. البته توصیه میکنم این فایل را دانلود…

اسلایدهای المپیاد دانشجویان پزشکی حیطه مطالعات بین رشته ای دوره دوازدهم: مقاله نهم

اسلایدهای المپیاد دانشجویان پزشکی حیطه مطالعات بین رشته ای دوره دوازدهم: مقاله نهم سلام  از مهمترین متون المپیاد امسال این مقاله است. متن بسیار سلیلسی به انگلیسی دارد و هر…

پاسخ تشریحی درس تغذیه آزمون ارشد تغذیه 94

پاسخ تشریحی درس تغذیه آزمون ارشد تغذیه 94 فرمت فایل پی دی اف  تعداد صفحه 27 … دریافت فایل

اسلایدهای المپیاد دانشجویان پزشکی حیطه مطالعات بین رشته ای دوره دوازدهم: مقاله هشتم

اسلایدهای المپیاد دانشجویان پزشکی حیطه مطالعات بین رشته ای دوره دوازدهم: مقاله هشتم سلام  این مقاله دارای متنی سلیس و روان است و ترجمه آن نیز به همین جهت به…

پاسخ تشریحی درس تغذیه آزمون ارشد تغذیه 93

پاسخ تشریحی درس تغذیه آزمون ارشد تغذیه 93 فرمت فایل پی دی اف  تعداد صفحه 13 … دریافت فایل

اسلایدهای المپیاد دانشجویان پزشکی حیطه مطالعات بین رشته ای دوره دوازدهم: مقاله هفتم

اسلایدهای المپیاد دانشجویان پزشکی حیطه مطالعات بین رشته ای دوره دوازدهم: مقاله هفتم سلام  مقاله What Is Technology? Defining or Characterizing Technology فصل دوم کتاب  PHILOSOPHY OF TECHNOLOGY: AN INTRODUCTION نوشته…

پاسخ تشریحی درس تغذیه آزمون ارشد تغذیه 92

پاسخ تشریحی درس تغذیه آزمون ارشد تغذیه 92 فرمت پی دی اف  تعداد صفحه 14 … دریافت فایل

اسلایدهای المپیاد دانشجویان پزشکی حیطه مطالعات بین رشته ای دوره دوازدهم: مقاله ششم

اسلایدهای المپیاد دانشجویان پزشکی حیطه مطالعات بین رشته ای دوره دوازدهم: مقاله ششم سلام فایلی که ارائه دادم شامل ترجمه تمامی متن مقاله استمپسی با نکات حاشیه ای در غالب…