اصطلاحات کاربردی پیرامون اعلال

اصطلاحات کاربردی پیرامون اعلال پيرامون اعلال تا كنون پژوهشهاي بسياري انجام شده و هر يك از محققين از منظري، به اين بحث پرداخته اند. تحقيق حاضر بر پایه بررسی قواعد…

شیمی دوازدهم الکتروشیمی

شیمی دوازدهم الکتروشیمی تعداد اسلاید:38 زبان:فارسی موضوع مورد بحث:آموزش صفرتا صد الکتروشیمی سال دوازدهم نظام جدید همراه با نمودار و شکل و متال اکسایش و کاهش با توجه به عدد…

آموزش ترکیب های یونی دبیرستان

آموزش ترکیب های یونی دبیرستان تعداد اسلاید:61 زبان بحث:فارسی موضوع بحث:آموزش کامل و صفرتاصد ترکیبهای یونی شیمی دبیرستان همراه با مثال ها و شکل های زیبا منظور از قاعده ی…

اصطلاحات کاربردی پیرامون اعلال

اصطلاحات کاربردی پیرامون اعلال پيرامون اعلال تا كنون پژوهشهاي بسياري انجام شده و هر يك از محققين از منظري، به اين بحث پرداخته اند. تحقيق حاضر بر پایه بررسی قواعد…

فصل نیرو و حرکت فیزیک

فصل نیرو و حرکت فیزیک فصل نیرو و حرکت فیزیک دبیرستان نظام جدید تدریس کامل و خط به خط توضیح کامل  تعداد اسلاید:66 زبان:فارسی موضوع بحث:توضیح کامل خط به خط…

مهندسی ریاضی

مهندسی ریاضی رياضي مهندسی  دنباله ها، سری ها ، بسط تیلور و مک لورن تعداد اسلاید:16 زبان:فارسی موضوع بحث: نكته: اگر f(z) در نقطه Z0 تحليلي باشد و بسط تابع…

مفاهیم زمین شناسی و گسل ها

مفاهیم زمین شناسی و گسل ها مفاهیم زمین شناسی و گسل ها زبان:فارسی تعداداسلاید:33 موضوع طرح: مفاهیم ضروری، منشأ زلزله، جمع آوری امارواطلاعات لرزه ای، تعیین زمان بازگشت فعالیت گسل…

تشریح کامل زمین شناسی یازدهم

تشریح کامل زمین شناسی یازدهم تشریح کامل و بی نقص زمین شناسی یازدهم برای امتحان و یادگیری قوی زبان:فارسی تعداداسلاید:95 موضوع:اموزش کامل و دقیق زمین شناسی یازدهم از صفر تاصد.…

پاورپوینت از مبحث آریل هالیدها

پاورپوینت از مبحث آریل هالیدها               سر تیترهای فایل پاورپوینت : پیوند در آریل هالید ها منابع تهیه آریل هالیدها خواص فیزیکی آریل هالیدها…

پاورپوینت رنگ ها و رنگدانه های آلی

پاورپوینت رنگ ها و رنگدانه های آلی      رنگها و رنگدانه های آلی           سر تیتر فایل پاورپوینت : تاریخچه مختصری از رنگ ها ارتباط…