توسعه ي پايدار گردشگري از ديدگاه دو مكتب ايد هآليسم و پراگماتيسم

توسعه ي پايدار گردشگري از ديدگاه دو مكتب ايد هآليسم و پراگماتيسم چكيدهتوسعه پايدار گردشگري مجموعهاي از اصول، خطمشيها و روشهاي مديريتي براي ترسيم مسيرتوسعهي

ادامه مطلب

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیا(GIS )در راه اندازی سیستم گردشگری الکترونیکی خرم آباد

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیا(GIS )در راه اندازی سیستم گردشگری الکترونیکی خرم آباد نویسنده:میترا پیری نژاد دانش آموخته ی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری،دانشگاهلرستان

ادامه مطلب

درس چهارم-تصاویر بی طرف نیستند !

درس چهارم-تصاویر بی طرف نیستند ! تفکر و سوادرسانه ای   تصاویر بی طرف نیستند! (قالب پاورپوینت ) درس:چهارم   درحال گردآوری و تنظیم …

ادامه مطلب