مفتاح السرور(لذت النسا)

مفتاح السرور(لذت النسا) رساله قدیمی مفتاح السرور(لذت النسا) رساله دیگری درباب آداب مجامعت ومباشرت میباشد که درچندین فصل به طورمفصل به این موضوع میپردازد..دراین رساله

ادامه مطلب

خواص الاشجار(تشریح الاشجار)

خواص الاشجار(تشریح الاشجار) کتاب خواص الاشجار(تشریح الاشجار) به قلم حکیم سیدعبدالعزیز بخاری..نسخه ایی کمیاب درباب خواص وفوایدانواع گیاهان ودرختان بحری وبستانی وکوهی میباشد که باتصاویربسیارزیبامصورسازی

ادامه مطلب

Translate »