پروژه تمام جمع کننده در نرم افزار کیدنس به همراه لی اوت و شبیه سازی پست لی اوت

پروژه تمام جمع کننده در نرم افزار کیدنس به همراه لی اوت و شبیه سازی پست لی اوت


این پروژه شامل طراحی و شبیه سازی یک تمام جمع کننده با ساختار نمایش داده شده است که در آن هر یک از گیت ها حداگانه طراحی و شبیه سازی شده و برای هر یک شبیه سازی پست لی اوت نیز انجام شده و در ادامه با قرار دادن این گیت ها در کنار هم نیم جمع کننده و در نهایت تمام جمع کننده ایجاد شده و شبیه سازی شماتیک و لی اوت با هم مقایسه شده اند. ویژگی های جمع کننده نهایی در شکل زیر مشخص شده است. فایل دانلودی شامل گزارش با فرمت ورد و نیز فایل کتابخانه کیدنس 5 میباشد. …

0

پست های مرتبط

شبیه سازی نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت تولید 92 مگاوات و با خوراک گاز طبیعی (فایل شبیه سازی Aspen HYSYS)
ضرب کننده هشت بیتی،تقسیم کننده هشت بیتی و Nbitadderبه همراه فایل تست به زبانVHDL
پروژه تمام جمع کننده در نرم افزار کیدنس به همراه لی اوت و شبیه سازی پست لی اوت
شبیه سازی نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت تولید 92 مگاوات و با خوراک گاز طبیعی (فایل شبیه سازی Aspen HYSYS)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.