پاورپوینت عدم کنترل و عوامل ناخواسته و کاهش روایی درتحقیقات تجربی

پاورپوینت عدم کنترل و عوامل ناخواسته و کاهش روایی درتحقیقات تجربی


پاورپوینت عدم کنترل و عوامل ناخواسته و کاهش روایی درتحقیقات تجربی شامل 21 اسلاید و موضوعات زیر  می باشد: مقدمه عوامل هشتگانه موثر بر روایی داخلی طرحهای تحقیق تجربی 1-عامل تاریخ 2-عامل بلوغ 3-عامل آزمون 4-وسایل اندازه گیری 5-بازگشت آماری 6-تمایلات و تعصبات گزینش 7- اثر افت ازمودنی ها 8- کنترل متقابل بین گزینش و بلوغ، گزینش و تاریخ و مانند آنها عوامل پنجگانه موثر بر روایی خارجی طرحهای تحقیق تجربی 1-اثر کنش متقابل حاصل از تعصبات و تمایلات گزینش و متغیر مستقل 2- اثر آزمون مقدماتی بر تغیر مستقل 3- اثر روشهای تجربی بر متغیر مستقل 4- تداخل چند متغیر مستقل 5- روایی خارجی طرحهای ت ح قیق تجربی خلاصه   …

0

پست های مرتبط

پاورپوینت عدم کنترل و عوامل ناخواسته و کاهش روایی درتحقیقات تجربی
پاورپوینت عدم کنترل و عوامل ناخواسته و کاهش روایی درتحقیقات تجربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *