سه نمونه کد ساده در پایتون سری سوم (سطح متوسط)

سه نمونه کد ساده در پایتون سری سوم (سطح متوسط)


سه کد زیر در پایتون نوشته شده است: – n  عدد را از ورودی گرفته و در آرایه ذخیره نماید و مجموع آنها را نشان دهد(استفاده از آرایه و تابع). – n  عدد را از ورودی گرفته و در آرایه ذخیره نماید و بزرگترین آنها را نشان دهد(استفاده از آرایه و تابع). – چرخش آرایه: یک آرایه nتایی و مقدار D را از ورودی گرفته و آرایه را به اندازه D تا چرخش دهد.         …

0

پست های مرتبط

شناسایی تومور در تصاویر MRI مغز به کمک شبکه‌‌ی کانولوشنی عمیق (پایتون)
شناسایی تومور در تصاویر MRI مغز به کمک شبکه‌‌ی کانولوشنی عمیق (پایتون)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *