فایل ورد پروژه درسی: تحلیل لرزه ای تونل ها، چاه ها و خطوط لوله

فایل ورد پروژه درسی: تحلیل لرزه ای تونل ها، چاه ها و خطوط لوله

این فایل ترجمه فصلی از کتاب با عنوان تحلیل لرزه ای تونل ها، چاه ها و خطوط لوله می باشد 34 صفحه بدون فهرست می باشد. همراه با فایل انگلیسی مناسب پروژه درس های دینامیک خاک، ژئوتکنیک لرزه ای، سازه های خاص و … بخشی از این ترجمه به صورت زیر است: “هدف از این فصل توضیح مکانیزم اصلی و فاکتورهای اثرگذار بر تونل­ها، چاه­های قائم و خطوط لوله حین زلزله­ها است تا دید مختصری از روش­های تحلیلی فراهم کند، برخی از روش­های ساده و فرضیاتشان را ارائه نماید و دقت و صحت این روش­ها را بر اساس تعدادی از موردهای تاریخی تحلیل شده ارزیابی کند. تاکید بر روی استفاده از تحلیل­های ساده برای موارد تاریخی درنظرگرفته شده می­باشد. ” …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.