کاربرد مکانیزم‌های جایگزین انتقال ریسک بر اساس توانگری 2

کاربرد مکانیزم‌های جایگزین انتقال ریسک بر اساس توانگری 2

چکیده: روند افزایش مستمر در تعداد و شدت رویدادهای خسارت در محدودیت کل ظرفیت در دسترس صنعت بیمه تجلی یافته است صنعتی که روش غالب پوشش سازمان یافته در مقابل ریسک‌ها در دوران امروزی را ارائه می‌دهد. اگر چه احتمال افزایش ظرفیت از سری بیمه اتکایی وجود دارد اما این صنعت نیاز به رویکردهای جدید و جایگزین به سرمایه بیشتر با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه را نیز نشان داده است. به علاوه درخواست سهامداران، بیمه‌شده‌ها، نهادهای رتبه‌بندی و به ویژه درخواستهای قانونگذاری علی‌الخصوص چارچوب جدید قانونگذاری توانگری 2 به نفع استفاده از مدیریت ریسک کل‌گرا است که استفاده از بیمه اتکایی و مکانیزمهای جایگزین به صورت همزمان را می‌طلبد. این مقاله ابتدا چارچوب جدید قانونگذاری توانگری 2 و بیمه اتکایی را به عنوان مکانیزم سنتی انتقال ریسک بیمه‌ای تشریح می‌کند. تمرکز بر مکانیزم‌های جایگزین انتقال ریسک بیمه‌ای بوده و تاکید ویژه‌ای بر تحلیل تبدیل به اوراق بهادارسازی ریسک بیمه‌ای به عنوان مهمترین مکانیزم جایگزین انتقال ریسک بیمه‌ای مطرح شده ا …

0

پست های مرتبط

کاربرد مکانیزم‌های جایگزین انتقال ریسک بر اساس توانگری 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *