پاورپوینت نور پردازی در فضای باز

پاورپوینت نور پردازی در فضای باز


دانلود پاورپوینت معماری با عنوان ، نور پردازی در فضای باز، بخشی از پاورپوینت : نورنور يک پديده طبيعي است که براي وجود بشر حياتي مي باشد.اين پديده معمولاً به عنوان يک امر عادي تلقي مي گردد. در مورد مبحث نور تاکنون نظريه هاي علمي متفاوتي ارائه شده است که ذيلاً به اختصار نام برده میشوند.الف- نظريه ذره ايب- نظريه موجيج- نظريه الکترومغناطيسيه- نظريه تلفيقي «ذره اي- موجي»د- نظريه کوانتومي ويژگي هاي نورنور نه تنها به عمل ديدن کمک مي کند بلکه آدم را قادر به احساس کلي و منسجم از محيط اطراف مي نمايد و عاملي است که کنترل فرد را بر محيط اطراف افزايش مي دهد و تأثيرات آن به اشکال مختلف مي تواند منجر به ايجاد آسايش يا عدم آرامش رواني شود. ويژگي هاي کمي و کيفي نور در رنگ، سايه، حرکت، ابعاد، جهت و کميت نور جدا از ويژگي هاي محيطي آن در زير معرفي شده است1- رنگ و نور2- سايه و نور3 ابعاد نور4 جهت نور5 کمیت نور رنگ و نوراثر رواني هر رنگ و درک آن در واقع يک تجربه شخصي و ذهني است که حافظه رنگي ما را تشکيل مي دهد و براساس اين حافظه رنگي انسان مدام رنگ هاي پيرامون خود را نه به صورتي که در …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.