پاورپوینت فصل اول فارسی مقطع هفتم زنگ آفرینش

پاورپوینت فصل اول فارسی مقطع هفتم زنگ آفرینش


دانلود پاورپوینت فصل اول فارسی پایه هفتم بـا عنوان ، زنگ آفرینش ، بخشی از ایـن پاورپوینت : نظامی گنجوی :عارف و شاعر مشهور قرن ششم هجری , محل تولد : گنجه , معروف ترین داستان سرای ادبی , آثار : پنج گنج نظامی یا خمسه نظامییاد تو :یاد تو : ترکیب اضافیقالب شعر : مثنوی یا دوگانیمثنوی : به قالب شعری گفته می شود که هر بیت دارای قافیه ی جداگانه باشد.ای نام تو، بهترین سرآغاز بی نام تو، نامه کی کنم باز؟1 ـ ای : حرف ندا , (کسی که) : حذف شده = منادا = شبه جمله / نام تو : ترکیب اضافه / سرآغاز : شروع / نامه : منظور هر نوشته است / نوع جمله : پرسشیای یاد تو، مونس روانم جز نام تو، نیست بر زبانم2 ـ ای : حرف ندا / (کسی که) منادا = شبه جمله / یاد تو : ترکیب اضافی/ مونس : همدم / هم خانواده مونس : انس , انیس , مأنوسای کارگشای هرچه هستند نام تو، کلید هرچه بستند3 ـ ای : حرف ندا / (کسی که) منادا = شبه جمله / کارگشا : گشاینده کار , از بین برنده مشکلات / هر چه هستند : تمام چیزهایی که هستی و موجودیت دارند / نام تو مثل کلید : صنعت ادبی تشبیه … مــشــخــصـاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت Power Point …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.