پاورپوینت روش نوین تدریس با رویکرد تلفیقی

پاورپوینت روش نوین تدریس با رویکرد تلفیقی


دانلود پاورپوینت بـا عنوان ، روش نوین تدریس با رویکرد تلفیقی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : منظور از «تلفیق » دراین جا به معنیدر هم آمیختن موضوعات درسی یا همان حوزه های محتوایی مواددرسی مختلف در یک یا چندپایه است. (مثلآمیختن محتوایی درس علوم تجربی با درس هدیه های آسمان و… دریک جلسه ی آموزشی)ازآن جا که دانش آموزان چندین پایه در یک کلاس آمیخته و مجموعه ی ترکیبی اند. وبایک معلم واحد روبروهستند.برنامه درسی تلفیقی همخوانی بسیارخوبی بااین نوع ازکلاس ها دارد. زیراکه اتفاقاً شرایط و موقعیت لازم ومطلوب را برای ایجادزمینه های یادگیری عمیق ومادام العمردانش آموزان فراهم می سازد.کلاس چندپایه با برنامه ورویکرد تلفیقی نزدیکی خوبی دارد. چون که شیوه ی تلفیقی به تدریس ویادگیری فراگیران، کل نگرانه می اندیشد.دررویکردتلفیقی، ترکیبی ازموضوعات درسی وجود دارد. نه یک ماده ی خاص درسی برای یک پایه دریک جلسه آموزشی. بنابراین روش تلفیقی با فراوانی قابل قبولی در کلاس چندپایه قابل استفاده است … مــشــخــصـاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت Power Point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گر …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.