پاورپوینت آشنایی با ساختار و رويكردهاي كتابهاي درسي رياضي دوره ابتدايي

پاورپوینت آشنایی با ساختار و رويكردهاي كتابهاي درسي رياضي دوره ابتدايي


دانلود پاورپوینت بـا عنوان ، آشنایی با ساختار و رويكردهاي كتابهاي درسي رياضي دوره ابتدايي ، بخشی از ایـن پاورپوینت : آموزش خوب چیست؟دادن مجال به شاگرد است از طریقی منظم و اصولی، به نحوی که مطالب را خودش کشف کند(پولیا). اهداف آموزش ریاضی (پولیا) :هدف های خوب و محدود: هدف خوب و محدود مدارس ابتدایی، تدریس مهارت های حسابی، یعنی جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و شاید کمی بیش تر از این ها، و هم چنین، تدریس کسرها، درصدها، نسبت ها، و شاید بیش تر از اینهاست. این هدف خوب و محدود مدارس ابتدایی است – یعنی انتقال این دانش -و هرگز نباید این را فراموش کنیم.یک هدف متعالی تر: می خواهیم که تمام منابع کودک در حال رشد را پرورش دهیم، شما باید تمام شخصیت دانش آموز را پرورش دهید و تدریس ریاضی به خصوص، باید تفکر را پرورش دهد.فعالیت ها شامل مراحلی مانند: درک کردن، کشف کردن، حل مسئله، استدلال کردن، بررسی کردن، حدس وآزمایش، توضیح یک راه حل، مرتب کردن، قضاوت درمورد یک راه حل و مقایسه راه حل های مختلف است. هدایت فعالیت ها توسط معلم انجام می پذیرد و هرجا که لازم باشد، راهنمایی توسط معلم ارائه خواهد شد… مــشــخــصـ …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.