راهکارهای مناسب در ریاضی پایه ی دوم ابتدایی

راهکارهای مناسب در ریاضی پایه ی دوم ابتدایی


احتراما به استحضار   شما خوبان می رساند اینجانبان سرگروه های آموزشی پا یه ی دوم استان خراسان جنوبی شهرستان قاین   پس از تحلیل و بررسی   و پرس و جو از جمع کثیری از همکاران پایه ی دوم به این نتیجه رسید یم که دانش آموزان در یادگیری چند مورداز کتاب ریاضی بیشتر از سایر موارداین کتاب  دچار مشکل می شوند ( بافرمت ورد 7 صفحه ) …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.