گزارش تحلیل فارسی دوم ابتدایی

گزارش تحلیل فارسی دوم ابتدایی


چکیده: کتاب درسی یکی از مهم ترین منابع یادگیری در نظام های آموزشی هستند و مواد اصلی برنامه درسی مدارس را تشکیل می دهند.پژوهش پیرامون تحلیل کتاب های درسی نیز تلاش ارزنده ای است؛زیرا معلمان و دانش آموزان زیادی از آن بهره میبرند و این مطالعات در طراحی فرصت های مناسب برای یادگیری دانش آموزان تاثیر گذار است؛همچنین مطالعه و بررسی  کتابهای درسی میتواند ارتباط بین برخی از مشکلات یادگیری دانش آموزان با برنامه درسی را آشکار نماید و کمک کند که مفاهیم برنامه درسی به شکل مناسبی در کتاب های درسی گنجانده شود. محتوای برنامه درسی از نظر نقشی که در تحقق اهداف ایفا میکند،از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که برنامه ریزی،تدوین ،تغییر و روزآمد کردن کتب درسی یکی از الزامات نظام آموزشی است،تحلیل و بررسی علمی آن اهمیت خاصی پیدا میکند.این تحلیل به دست اندر کاران و مولفان کتاب های درسی کمک میکند تا در هنگام تدوین ، گزینش و انتخاب محتوای کتاب های  درسی ،دقت بیشتری نموده تا ضمن تسهیل یادگیری ،زمینه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را فراهم آورد،در حقیقت،تحلیل محتوا کمک میکند تا مفاهیم،اصول،نگرش ها،باور ها و …

0

پست های مرتبط

گزارش تحلیل فارسی دوم ابتدایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *