چگونگی کسب معرفت در روانشناسی جدید

چگونگی کسب معرفت در روانشناسی جدید


ادراک  – ابن سینا میان ادراک محسوس و معقول فاصله ی زیادی قائل شده معتقد است که ادراک محسوس به واسطه ی قوای مدرکه ، که مشترک میان انسان و حیوان است حاصل می شود . – ادراک معقول توسط عقل فعال تحقق می پذیرد . برای اینکه نفس خود را از ادراک محسوس به ادراک معقول برساند باید از راهی که عقلهای هیولانی ، بالملکه و بالفعل هستند بگذرد. – زمانی که به مرتبه ی عقل بالفعل رسید باز معقول را در خود نمی یابد و آن را مستقیماً درک نمی کندبلکه فقط مستعد قبول آن است. – هنگامی که صورتهای معقول را پذیرا شد باز نفس نمی تواند آن را در تصرف خود نگاه دارد و هر زمان باید به او افاضه شود . – به زعم حکیم قوه ی مدرکه ، عقل نظری و عقل فعال با اینکه هر سه در ادراک امور دخیل و شریک هستند با هم فرق دارند و نسبت به یکدیگر بیگانه هستند. –   10اسلاید پاورپوینت     …

0

پست های مرتبط

چگونگی کسب معرفت در روانشناسی جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *