پیام های آسمانی پایه هفتم

پیام های آسمانی پایه هفتم


بسمه تعالی از آنجایی که دانش آموزان عزیزهمواره در درس  پیام های آسمانی   درطرح و توضیح وتشریح  پرسش های متن درس ها با مشکلاتی مواجه می شوند، بویژه برخی دانش آموزان که درطرح پرسش دارای ضعف می باشند، لذا دراین کتاب سعی شده است که تمام پرسش های هردرس بادقت طرح شود وهمه نکات مهم وکلیدی هردرس درقالب پرسش ها مختلف آورده شود. این پرسش ها شامل: 1-پرسش های تشریحی هردرس: ابتدا پرسش های تشریحی متن هردرس طرح و سپس درصفحه بعدجواب آنها و تا حد امکان به صورت خلاصه آمده است.لازم به ذکر است که درمقابل پرسش ها جای خالی قرار داده شده تا دانش آموزان بعد از خواندن وحفظ کردن جواب ها بتوانند بانوشتن جواب ها ازحفظ درمقابل سؤالات خودشان راامتحان کنند. 2- پرسش های چندگزینه ای(تستی):دراین قسمت تلاش شده که تمام نکات درس ها درقالب این سؤالات وحتی به اشکال مختلف طرح شود، ودر پایان نیز جواب گزینه ها آورده شده است. 3- پرسش های کامل کنید(جای خالی) ویاصحیح وغلط:درپایان هردرس سعی شده که کلمات ونکته های مهم وکلیدی درقالب اینگونه پرسش ها مطرح شود ودرانتهای این بخش نیز جواب ها آورده شده است.   …

0

پست های مرتبط

پیام های آسمانی پایه هفتم
پیام های آسمانی پایه هشتم
پیام های آسمانی پایه نهم
پیام های آسمانی پایه هشتم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .