پاورپوینت بررسی روسازی راه – 72 اسلاید

پاورپوینت بررسی روسازی راه – 72 اسلاید


 پاورپوینت بررسی روسازی راه – 72 اسلاید بخشی از مطلب      نشانه خدمت‌دهی و عملکرد روسازی عملکرد کلی روسازی، شامل دو نوع عملکرد وظیفه‌ای و سازه‌ای است‌. عملکرد وظیفه‌ای، چگـونگی خـدمتدهـی روسـازی بـه استفاده کنندگان از راه، از نظر راحتی رانندگی و کیفیت سواری دهی است. عملکرد سازه‌ای روسازی به شرایط فیزیکی آن مانند بـروز ترک و گسیختگی مربوط می‌شود که می‌تواند بر توانایی باربری سازه اثر بگذارد. خدمتدهی یک روسازی به عنوان توانایی آن برای ارائه خدمت به ترافیکی که از آن استفاده می‌کند، تعریف می‌شود. ‌‌همواری، عامل غالـب در تخمـین نشـانه خـدمتدهـی روسـازی اسـت. نشـانه خـدمتدهـی از صـفر ‌بـرای یـک راه مطلقـاً غیر قابل استفاده‌ تا پنج‌ برای یک راه بسیار عالی تغییر می‌کند. برای طراحی روسازی، انتخـاب نشـانه خـدمتدهـی اولیـه و نهـایی ضرورت دارد. نشانه خدمتدهی در روزهای اولیه بهره‌برداری از راه، حداکثر است و بعد از مدتی که راه مورد استفاده قـرار مـی‌گیـرد، کاهش می‌یابد. اساسی …

0

پست های مرتبط

پاورپوینت بررسی روسازی راه – 72 اسلاید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .